2015-03-30 06:00

2015-03-30 06:00

17-våningshus icke önskvärt

NYBYGGNATION: Måste Karlstad vara värre än Stockholm?

Med tanke på vad som håller på att hända på Sundsta torg, jämfört med ett par exempel från Stockholmsområdet, undrar jag vad som styr bostadsbyggandet i Karlstad.

Lidingö ger sig ut för att vara en miljöinriktad kommun, vilket Karlstad också gör, men det är stor skillnad på hur detta hanteras i verkligheten. Ett par citat om den planerade utbyggnaden av Lidingö centrum:

”Nybyggnationen i Lidingö centrum och Torsvik får en rimlig skala utan nya stora höghus och försämrad boendemiljö.” ”Småskalig och varierad bebyggelse anpassad till platsen.” ”Antal våningar: fyra i snitt.”

I Hjorthagen, en stadsdel nära Stockholm centrum, sker en etappvis byggnation av 6 000 lägenheter under 2011–2016; byggnaderna är på fyr–sex våningar, möjligen någon med sju.

Enligt Karlstads kommun måste man bygga 10–16 våningar för att det ska vara kostnadseffektivt och att förtätning är nödvändigt. Hur kan då det komma sig att det i Stockholm och dess anses lönsamt att bygga fyra–sex våningar; alltså en mycket mindre förtätning än i landsortsstaden Karlstad? Inte ens i centrala Stockholm ser man speciellt många nybyggnationer på 16–17 våningar.

I NWT 18/2 säger Peter Kullgren (KD) att ”vi har sagt att höjderna i Tingvallastaden ska vara begränsade, men i utkant av stad ska vi släppa upp dem”. Är Sundsta torg ”utkant av stad”? Man tar sig för pannan!

På Annneberg och Älvåker, som rimligtvis kan betraktas som utkant av stad, slösar man en förfärlig massa mark genom att bygga tvåvåningshus. Där hade man kunnat bygga 17 våningar och mer, utan att det nämnvärt hade stört miljön.

Vidare säger Kullgren: ”Förtätningsprojekt som de här (Sundsta torg) vill vi prioritera.”

Kommunens vision om miljöförbättring, samtidigt som man planerar för hus på 10–17 våningar, rimmar nog väldigt illa i de flesta Karlstadsbors öron. Och miljöpartisterna... gillar de också denna höghusbebyggelse?

Går kärleken till förtätningsprojekt bland kommunens tjänstemän, politiker och byggherrar före invånarnas och skattebetalarnas vilja?

Lev upp till miljövisionen!

Med tanke på vad som håller på att hända på Sundsta torg, jämfört med ett par exempel från Stockholmsområdet, undrar jag vad som styr bostadsbyggandet i Karlstad.

Lidingö ger sig ut för att vara en miljöinriktad kommun, vilket Karlstad också gör, men det är stor skillnad på hur detta hanteras i verkligheten. Ett par citat om den planerade utbyggnaden av Lidingö centrum:

”Nybyggnationen i Lidingö centrum och Torsvik får en rimlig skala utan nya stora höghus och försämrad boendemiljö.” ”Småskalig och varierad bebyggelse anpassad till platsen.” ”Antal våningar: fyra i snitt.”

I Hjorthagen, en stadsdel nära Stockholm centrum, sker en etappvis byggnation av 6 000 lägenheter under 2011–2016; byggnaderna är på fyr–sex våningar, möjligen någon med sju.

Enligt Karlstads kommun måste man bygga 10–16 våningar för att det ska vara kostnadseffektivt och att förtätning är nödvändigt. Hur kan då det komma sig att det i Stockholm och dess anses lönsamt att bygga fyra–sex våningar; alltså en mycket mindre förtätning än i landsortsstaden Karlstad? Inte ens i centrala Stockholm ser man speciellt många nybyggnationer på 16–17 våningar.

I NWT 18/2 säger Peter Kullgren (KD) att ”vi har sagt att höjderna i Tingvallastaden ska vara begränsade, men i utkant av stad ska vi släppa upp dem”. Är Sundsta torg ”utkant av stad”? Man tar sig för pannan!

På Annneberg och Älvåker, som rimligtvis kan betraktas som utkant av stad, slösar man en förfärlig massa mark genom att bygga tvåvåningshus. Där hade man kunnat bygga 17 våningar och mer, utan att det nämnvärt hade stört miljön.

Vidare säger Kullgren: ”Förtätningsprojekt som de här (Sundsta torg) vill vi prioritera.”

Kommunens vision om miljöförbättring, samtidigt som man planerar för hus på 10–17 våningar, rimmar nog väldigt illa i de flesta Karlstadsbors öron. Och miljöpartisterna... gillar de också denna höghusbebyggelse?

Går kärleken till förtätningsprojekt bland kommunens tjänstemän, politiker och byggherrar före invånarnas och skattebetalarnas vilja?

Lev upp till miljövisionen!