2015-03-28 06:00

2015-03-28 06:00

Avveckling kostar 30 miljoner

VINDKRAFTVERK:

Svar till signaturen Ser fram mot ett svar (NWT 26/3):

Vid värdebedömning av kommunernas fem vindkraftverk, som sker fortlöpande och har resulterat i nedskrivningar och kapitaltillskott, har avvecklingskostnaden bedömts till 30 miljoner kronor netto efter försäljning av stålet i tornen och övriga komponenter av värde.

Då hänsyn tas till avvecklingskostnaderna har bolaget med dagens förutsättningar ekonomi att klara avvecklingen utan ytterligare kapitaltillskott.

Byggtekniken som använts med fundamentsringar som staplats på varandra gör att dessa är demonterbara och att spåren på bergbotten efter demontering blir små.

Mats Enmark

Vd, Vindpark Vänern Kraft AB

Svar till signaturen Ser fram mot ett svar (NWT 26/3):

Vid värdebedömning av kommunernas fem vindkraftverk, som sker fortlöpande och har resulterat i nedskrivningar och kapitaltillskott, har avvecklingskostnaden bedömts till 30 miljoner kronor netto efter försäljning av stålet i tornen och övriga komponenter av värde.

Då hänsyn tas till avvecklingskostnaderna har bolaget med dagens förutsättningar ekonomi att klara avvecklingen utan ytterligare kapitaltillskott.

Byggtekniken som använts med fundamentsringar som staplats på varandra gör att dessa är demonterbara och att spåren på bergbotten efter demontering blir små.

Mats Enmark

Vd, Vindpark Vänern Kraft AB