2015-03-27 06:00

2015-03-27 06:00

Svar till Katarina och Uno H

KONSUM KONSUM VÄRMLAND

Signaturerna ifrågasatte bland annat Konsum Värmlands hemlighetsmakeri.

I samband med årets stämmor har vi berättat och redovisat det som bland annat berör de uppmärksammade händelserna under 2013 och 2014. Uppgörelsen med vår förre VD är också slutredovisad i verksamhetsberättelsen för 2014 och där kan ni också läsa revisorernas berättelse. Verksamhetsberättelsen kan ni hitta på www.konsumvarmland.se eller i någon av våra butiker. Ni är också välkomna att kontakta undertecknad om ni har ytterligare frågor.

I samband med årets stämmor har vi berättat och redovisat det som bland annat berör de uppmärksammade händelserna under 2013 och 2014. Uppgörelsen med vår förre VD är också slutredovisad i verksamhetsberättelsen för 2014 och där kan ni också läsa revisorernas berättelse. Verksamhetsberättelsen kan ni hitta på www.konsumvarmland.se eller i någon av våra butiker. Ni är också välkomna att kontakta undertecknad om ni har ytterligare frågor.

  • Klas Olsson