2015-03-27 06:00

2015-03-27 06:00

Ovilja att hantera kontanter

BANKER

En fundering angående bankernas ovilja att hantera kontanter.

Banker har i århundraden hanterat kontanter, nu har det blivit ett självförvållat problem. Har kunskapen om kassahantering försvunnit? Vilka som ska betala för denna hantering ventilerades också. När bankerna hanterade kontanter var det få som liknade Ebberöds Bank. Med dagens ”övervinster” torde problemet vara lättlöst. Som kund på en bank med kontanthantering kvar kan övriga banker, som ”tappat räknekunskapen” anlita denna bank som konsult, givetvis mot arvode i kontanter.

Banker har i århundraden hanterat kontanter, nu har det blivit ett självförvållat problem. Har kunskapen om kassahantering försvunnit? Vilka som ska betala för denna hantering ventilerades också. När bankerna hanterade kontanter var det få som liknade Ebberöds Bank. Med dagens ”övervinster” torde problemet vara lättlöst. Som kund på en bank med kontanthantering kvar kan övriga banker, som ”tappat räknekunskapen” anlita denna bank som konsult, givetvis mot arvode i kontanter.

  • Johannes