2015-03-27 06:00

2015-03-27 06:00

Nu dammar det i Karlstad

VÅREN

Det dammar något enormt och Karlstad kommuns sätt att jobba förvärrar!

Man sopar fram flera dygn innan det ska sopas upp. Som vanligt får man inte upp det fina dammet. Med tanke på ”kompetens” och lön borde man inte kunna bättre? Bussgatorna dammar mest så varför sopas inte de hela vintern så fort möjlighet ges? Förbjud dubbdäck! Ingen undgår väl att se det enorma slitaget. Detta dammande är värre än passiv rökning på krogen! Skaffa maskiner som kan tvätta gatorna, använd lövbåsare bara när ingen maskin kommer åt. Gör om och gör rätt! Jag kräver en förklaring av kommunen.

Man sopar fram flera dygn innan det ska sopas upp. Som vanligt får man inte upp det fina dammet. Med tanke på ”kompetens” och lön borde man inte kunna bättre? Bussgatorna dammar mest så varför sopas inte de hela vintern så fort möjlighet ges? Förbjud dubbdäck! Ingen undgår väl att se det enorma slitaget. Detta dammande är värre än passiv rökning på krogen! Skaffa maskiner som kan tvätta gatorna, använd lövbåsare bara när ingen maskin kommer åt. Gör om och gör rätt! Jag kräver en förklaring av kommunen.

  • Ingemar