2015-03-27 06:00

2015-03-27 06:00

Lekskolan bara fortsätter

REGION VÄRMLAND

Lekskolan fortsätter. Blir det aldrig dags att redovisa vad bestående som har åstadkommits för regionens utvecklingspengar?

Efter att 78 miljoner kronor (just det 78 miljoner) av utvecklingspengar avsedda för regionens utveckling (skattepengar och regionala eu-pengar) använts till The Packaging Arena de senaste tio åren finns i dag inget bestående resultat att visa upp. När träder kontrollfunktioner in i vår organisation? Någon annan än Region Värmland som kan belysa och låta pengar gå till bättre saker som utveckling i sjukvård, turism, mat, företagens utveckling eller annat?

Efter att 78 miljoner kronor (just det 78 miljoner) av utvecklingspengar avsedda för regionens utveckling (skattepengar och regionala eu-pengar) använts till The Packaging Arena de senaste tio åren finns i dag inget bestående resultat att visa upp. När träder kontrollfunktioner in i vår organisation? Någon annan än Region Värmland som kan belysa och låta pengar gå till bättre saker som utveckling i sjukvård, turism, mat, företagens utveckling eller annat?

  • Trött region