2015-03-27 06:00

2015-03-27 06:00

Det räcker nu, banker!

Kontanthantering

Betalning

Sedan de flesta svenska affärsbankerna slutat att hantera kontanter har det efterhand uppstått en helt relevant opinion från allmänhet och från näringslivet. Förra året genomfördes på initiativ av Företagarna Kilsam i Kil ett upprop avseende bankernas agerande vilket undertecknades av 2 300 personer, enskilda och företagare.

Nu har även andra organisationer, politiska och ideella, börjat inse det helt orimliga i att en bank avsäger sig ansvaret för kontanthanteringen. Dessutom försvårar man medvetet kontantbetalning band annat genom färre bankomater. Många får idag färdas flera mil för att kunna erhålla kontanter. Detta destruktiva förfarande kan fortgå eftersom staten för ett antal år sedan överlät ansvaret för betalningssystemen till bankerna.

Sedan kan man ju också fråga sig varför Riksbanken just nu håller på att framställa nya sedlar när bankvärlden å andra sidan motarbetar användandet. Varför detta agerande från det oligopol som affärsbankerna utgör?

Svaret är ganska enkelt. Det hela går ut på att på så vis helt styra över till betalkortsanvändning. Är det av omtanke om kunden eller butiken? Tro det den som vill.

Orsaken är de helt orimliga vinster som betalkorten tillför bankerna och deras involverade kortföretag. I dag tenderar bankernas vinster från betalkorten att överstiga de också starkt ifrågasatta vinster som kommer från det allt större räntegapet.

Helt klart är ju betalkort ett praktiskt betalningssystem för både kund och betalningsmottagare. Men det skall inte få vara förenat med orimliga kostnader och dito vinster för banker och deras allierade kortföretag. Och valfriheten att kunna använda kontanter utan kostnader och olägenheter får över huvud taget inte ifrågasättas.

Nu är frågan uppe i riksdagens finansutskott på grund av den allt mer massiva opinionen. Även inom EU utarbetas det nu riktlinjer för att göra kostnaderna för korthantering avsevärt lägre och likvärdiga i medlemsländerna, så även betalningssystem där kontanthantering är ett. Förhoppningsvis kommer detta att leda till en förändring.

Men vi kan vara säkra på att de stora affärsbankerna kommer att göra allt för att kunna fortsätta att styra efter eget gottfinnande. Det är också att beakta att bankerna i stort sett finansierar sin verksamhet med sina kunders pengar då deras inlåning överstiger deras utlåning samt att de fyra största under 2000-talet ökat sina tillgångar från två gånger den svenska bruttonationalprodukten till över tre gånger densamma. Med statens stöd. Varje svensk betalar över 8 000 kronor till bankvinster, varje år. Det räcker nu !


Egon Hörbäck

Sedan de flesta svenska affärsbankerna slutat att hantera kontanter har det efterhand uppstått en helt relevant opinion från allmänhet och från näringslivet. Förra året genomfördes på initiativ av Företagarna Kilsam i Kil ett upprop avseende bankernas agerande vilket undertecknades av 2 300 personer, enskilda och företagare.

Nu har även andra organisationer, politiska och ideella, börjat inse det helt orimliga i att en bank avsäger sig ansvaret för kontanthanteringen. Dessutom försvårar man medvetet kontantbetalning band annat genom färre bankomater. Många får idag färdas flera mil för att kunna erhålla kontanter. Detta destruktiva förfarande kan fortgå eftersom staten för ett antal år sedan överlät ansvaret för betalningssystemen till bankerna.

Sedan kan man ju också fråga sig varför Riksbanken just nu håller på att framställa nya sedlar när bankvärlden å andra sidan motarbetar användandet. Varför detta agerande från det oligopol som affärsbankerna utgör?

Svaret är ganska enkelt. Det hela går ut på att på så vis helt styra över till betalkortsanvändning. Är det av omtanke om kunden eller butiken? Tro det den som vill.

Orsaken är de helt orimliga vinster som betalkorten tillför bankerna och deras involverade kortföretag. I dag tenderar bankernas vinster från betalkorten att överstiga de också starkt ifrågasatta vinster som kommer från det allt större räntegapet.

Helt klart är ju betalkort ett praktiskt betalningssystem för både kund och betalningsmottagare. Men det skall inte få vara förenat med orimliga kostnader och dito vinster för banker och deras allierade kortföretag. Och valfriheten att kunna använda kontanter utan kostnader och olägenheter får över huvud taget inte ifrågasättas.

Nu är frågan uppe i riksdagens finansutskott på grund av den allt mer massiva opinionen. Även inom EU utarbetas det nu riktlinjer för att göra kostnaderna för korthantering avsevärt lägre och likvärdiga i medlemsländerna, så även betalningssystem där kontanthantering är ett. Förhoppningsvis kommer detta att leda till en förändring.

Men vi kan vara säkra på att de stora affärsbankerna kommer att göra allt för att kunna fortsätta att styra efter eget gottfinnande. Det är också att beakta att bankerna i stort sett finansierar sin verksamhet med sina kunders pengar då deras inlåning överstiger deras utlåning samt att de fyra största under 2000-talet ökat sina tillgångar från två gånger den svenska bruttonationalprodukten till över tre gånger densamma. Med statens stöd. Varje svensk betalar över 8 000 kronor till bankvinster, varje år. Det räcker nu !


Egon Hörbäck