2015-03-27 06:00

2015-03-27 06:00

Mycket omständligt och svårt att få besöka kanslipersonalen

BYRÅKRATI: Lång väntan för enkelt ärende

Jag skulle besöka överförmyndarnämndens kansli för att få ändrat ett uttagstillstånd där från- och tillkonto kastats om. En enkel sak, trodde jag, som kan göras av alla på kansliet.

Men jag fick först stå i receptionen och berätta mitt ärende, med många intresserade åhörare, för en receptionist som skrev ned vad jag sa för att sedan skicka detta till överförmyndarkansliet. Den jag sökte var upptagen i telefon och någon annan ville inte åta sig ärendet. Berörd person skulle återkomma till receptionen...

Tiden gick och receptionisten förstod min irritation. Till slut blev receptionisten ledig och tog tag i ärendet fastän det inte var hennes – och då var det snabbt avklarat!

Jag tror inte att all personal var upptagen. Min önskan var att kunna gå upp till kansliet och få ärendet avklarat, men så får man alltså inte göra. Det verkar som om kanslipersonalen inte får ”störas”... Av min tid åtgick en halvtimme; för mig är min tid både värdefull och viktig.

Receptionisten höll med om att det är svårt att nå överförmyndarkansliet.

Jan Johansson

God man

Jag skulle besöka överförmyndarnämndens kansli för att få ändrat ett uttagstillstånd där från- och tillkonto kastats om. En enkel sak, trodde jag, som kan göras av alla på kansliet.

Men jag fick först stå i receptionen och berätta mitt ärende, med många intresserade åhörare, för en receptionist som skrev ned vad jag sa för att sedan skicka detta till överförmyndarkansliet. Den jag sökte var upptagen i telefon och någon annan ville inte åta sig ärendet. Berörd person skulle återkomma till receptionen...

Tiden gick och receptionisten förstod min irritation. Till slut blev receptionisten ledig och tog tag i ärendet fastän det inte var hennes – och då var det snabbt avklarat!

Jag tror inte att all personal var upptagen. Min önskan var att kunna gå upp till kansliet och få ärendet avklarat, men så får man alltså inte göra. Det verkar som om kanslipersonalen inte får ”störas”... Av min tid åtgick en halvtimme; för mig är min tid både värdefull och viktig.

Receptionisten höll med om att det är svårt att nå överförmyndarkansliet.

Jan Johansson

God man