2015-03-27 06:00

2015-03-27 06:00

:

Vi är många i Säffle som till fullo stödjer protesterna mot hanteringen av gamla och sjuka, som föreslås att transporteras med ordinarie busslinjer från sina hemorter. De ansvariga borde förstå olämpligheten i att blanda friska resenärer – unga som gamla – med sjuka, som är i behov av en lugn och fin transport till sjukhus.

Personal på en servicelinje bör

Vi är många i Säffle som till fullo stödjer protesterna mot hanteringen av gamla och sjuka, som föreslås att transporteras med ordinarie busslinjer från sina hemorter. De ansvariga borde förstå olämpligheten i att blanda friska resenärer – unga som gamla – med sjuka, som är i behov av en lugn och fin transport till sjukhus.

Personal på en servicelinje bör