2015-03-26 06:00

2015-03-26 14:58

Vem är detta till för?

SUNNE: Tidigare öppning på förskolan

Nu är det dags att tänka till lite och fundera över vad ni vill med vår kommun. Efter att förskolorna i kommunen har haft öppet 6.30-18.30 och vid behov även öppnat tidigare så pågår det nu en diskussion om att hålla öppet enbart från 6.30 på alla förskolor.

Och då funderar jag lite hur ni tänker? Det finns ett stort behov att förskolan öppnar 6.00 då vi är föräldrar som arbetar skift på orten, som på Rottneros Bruk, Tetra Pak eller Millers, för att nämna några. Vi är föräldrar som arbetar skift inom vården, föräldrar som är ensamstående och föräldrar som arbetar på annan ort och åker med tidiga tåg och bussar.

För att vi barnfamiljer ska kunna arbeta och inte minst bo kvar i vår kommun så behöver ni faktiskt se över förskolesituationen. De tider som man satte som riktlinjer för flera år sedan kanske inte fungerar i dag. Man kan inte alltid arbeta i den kommunen man bor i, alla föräldrar har inte sina egna föräldrar i närheten som kan hjälpa till och de flesta mor och farföräldrar har faktiskt ett heltidsarbete i dag.

Jag förstår att man inte kan ha öppet så att det passar alla men man kanske får utöka öppettiderna på förskolan, eller så får man titta på vart behovet finns mest. Har man som förälder någon i sin närhet så är det lättare att få hjälp med att hämta på förskolan på eftermiddagen än att få hjälp tidigt på morgonen, vilket kräver en helt annan planering.

Det är dags att börja värna om barnfamiljerna om vi vill att kommunen ska växa och ha en bra utveckling. Sagolika Sunne, vilka är det ämnat för egentligen?

Uppgiven

Nu är det dags att tänka till lite och fundera över vad ni vill med vår kommun. Efter att förskolorna i kommunen har haft öppet 6.30-18.30 och vid behov även öppnat tidigare så pågår det nu en diskussion om att hålla öppet enbart från 6.30 på alla förskolor.

Och då funderar jag lite hur ni tänker? Det finns ett stort behov att förskolan öppnar 6.00 då vi är föräldrar som arbetar skift på orten, som på Rottneros Bruk, Tetra Pak eller Millers, för att nämna några. Vi är föräldrar som arbetar skift inom vården, föräldrar som är ensamstående och föräldrar som arbetar på annan ort och åker med tidiga tåg och bussar.

För att vi barnfamiljer ska kunna arbeta och inte minst bo kvar i vår kommun så behöver ni faktiskt se över förskolesituationen. De tider som man satte som riktlinjer för flera år sedan kanske inte fungerar i dag. Man kan inte alltid arbeta i den kommunen man bor i, alla föräldrar har inte sina egna föräldrar i närheten som kan hjälpa till och de flesta mor och farföräldrar har faktiskt ett heltidsarbete i dag.

Jag förstår att man inte kan ha öppet så att det passar alla men man kanske får utöka öppettiderna på förskolan, eller så får man titta på vart behovet finns mest. Har man som förälder någon i sin närhet så är det lättare att få hjälp med att hämta på förskolan på eftermiddagen än att få hjälp tidigt på morgonen, vilket kräver en helt annan planering.

Det är dags att börja värna om barnfamiljerna om vi vill att kommunen ska växa och ha en bra utveckling. Sagolika Sunne, vilka är det ämnat för egentligen?

Uppgiven