2015-03-26 06:00

2015-03-26 06:00

Värmland ut ur Sverige?

STORREGIONER

Nu skall det slås ihop regioner, län och allt annat igen! Hur länge skall vi stå ut med galningarna i Stockholm som först utarmar alla områden utanför storstäderna och sedan säger att områdena utanför storstäderna är för små och fattiga och har för många korkade invånare vilket leder till att de vill utarma oss ytterligare? Det kanske är dags för Värmland att begära utträde ur Sverige och ta över ägandet av landskapets naturresurser? Vi står för 14 procent av Sveriges export så vi har goda förutsättningar att klara oss själva!

Konrad

Nu skall det slås ihop regioner, län och allt annat igen! Hur länge skall vi stå ut med galningarna i Stockholm som först utarmar alla områden utanför storstäderna och sedan säger att områdena utanför storstäderna är för små och fattiga och har för många korkade invånare vilket leder till att de vill utarma oss ytterligare? Det kanske är dags för Värmland att begära utträde ur Sverige och ta över ägandet av landskapets naturresurser? Vi står för 14 procent av Sveriges export så vi har goda förutsättningar att klara oss själva!

Konrad