2015-03-26 06:00

2015-03-26 06:00

Vad kostar nedmonteringen?

VINDKRAFTVERK

Kan någon som är insatt i kostnader kring vindkraftsetablering svara på fyra enkla frågor, som man borde reflektera kring vid all vindkraftetablering, men som i detta fall gäller Gässlingegrundens tio verk?

1. Efter livslängden på ett vindkraftverk, som beräknas till 20-25 år, ska kraftverken plockas ner och naturen ”återställas” av ägaren. Vad är kostnaden för detta för Gässlingegrundens tio kraftverk?

2. Hur mycket är fonderat till nedmontering av de tio verken sedan verken etablerades?

3. Eftersom endast en liten del av återställningskostnaden behöver garanteras (fonderas) av projektören/ägaren vid nyetablering av vindkraft antar jag att detta gällde även Gässlingegrunden, så vad händer med ett bolag som aldrig går med vinst, som går i konkurs eller liknande? Vem ansvarar juridiskt och ekonomiskt för att naturen återställs?

4. Vem ska betala den summa som fattas och framför allt hur stor kommer den summan att vara för Gässlingegrundens tio verk?

Kostnad för återställande av naturen, minus fonderade medel ”låsta/avsatta” för detta = ?kr som ”någon” ska betala. Vågar någon svara?

Ser fram emot ett svar

Kan någon som är insatt i kostnader kring vindkraftsetablering svara på fyra enkla frågor, som man borde reflektera kring vid all vindkraftetablering, men som i detta fall gäller Gässlingegrundens tio verk?

1. Efter livslängden på ett vindkraftverk, som beräknas till 20-25 år, ska kraftverken plockas ner och naturen ”återställas” av ägaren. Vad är kostnaden för detta för Gässlingegrundens tio kraftverk?

2. Hur mycket är fonderat till nedmontering av de tio verken sedan verken etablerades?

3. Eftersom endast en liten del av återställningskostnaden behöver garanteras (fonderas) av projektören/ägaren vid nyetablering av vindkraft antar jag att detta gällde även Gässlingegrunden, så vad händer med ett bolag som aldrig går med vinst, som går i konkurs eller liknande? Vem ansvarar juridiskt och ekonomiskt för att naturen återställs?

4. Vem ska betala den summa som fattas och framför allt hur stor kommer den summan att vara för Gässlingegrundens tio verk?

Kostnad för återställande av naturen, minus fonderade medel ”låsta/avsatta” för detta = ?kr som ”någon” ska betala. Vågar någon svara?

Ser fram emot ett svar