2015-03-26 06:00

2015-03-26 06:00

Tiggeriet blir permanent

EU-MIGRANTER

All heder åt kyrkor och andra frivilliga organisationer som ordnar övernattning, så att EU-migranter slipper sova i portgångar och garage. Men tiggeriet håller på att bli en institution i Sverige. Rumänien gör inget trots satsade medel från EU. Nu satsas i stället på att Sverige ska ta sig an sociala problem i spåren av tiggeriet. Men EU vill här bara skyffla över ett stort problem på Sverige och vi blir bakbundna av krav, som vi inte mäktar med. Tiggeriet kommer snarare att främjas och permanentas.

Karlstadsbo

All heder åt kyrkor och andra frivilliga organisationer som ordnar övernattning, så att EU-migranter slipper sova i portgångar och garage. Men tiggeriet håller på att bli en institution i Sverige. Rumänien gör inget trots satsade medel från EU. Nu satsas i stället på att Sverige ska ta sig an sociala problem i spåren av tiggeriet. Men EU vill här bara skyffla över ett stort problem på Sverige och vi blir bakbundna av krav, som vi inte mäktar med. Tiggeriet kommer snarare att främjas och permanentas.

Karlstadsbo