2015-03-26 06:00

2015-03-26 06:00

Skrämmande så illa det sköts

JÄRNVÄGEN

Skrämmande att höra och läsa om hur illa järnvägens spår och växlar efter avregleringen missköts i hela landet! Stora skador som tidigare hade lagats flera gånger om, brakade ihop på bangården i Stockholm i dag igen! Trots att pengar skjutits till, händer ingenting, personal sägs upp! Nu ska enbart två personer sköta underhållet nattetid där? Tydligen ingen kompetens i ledningen längre! Sveriges stolthet, hela folkets järnväg har förändrats till stor fara för de som behöver åka med den! Vi avstår från tågresor numera, tar bussen när vi behöver!

I Andersson

Skrämmande att höra och läsa om hur illa järnvägens spår och växlar efter avregleringen missköts i hela landet! Stora skador som tidigare hade lagats flera gånger om, brakade ihop på bangården i Stockholm i dag igen! Trots att pengar skjutits till, händer ingenting, personal sägs upp! Nu ska enbart två personer sköta underhållet nattetid där? Tydligen ingen kompetens i ledningen längre! Sveriges stolthet, hela folkets järnväg har förändrats till stor fara för de som behöver åka med den! Vi avstår från tågresor numera, tar bussen när vi behöver!

I Andersson