2015-03-26 06:00

2015-03-26 06:00

De struntar bara i MBL

KIL: Hög tjänsteman

Den senaste tidens mediarapportering väcker många frågor om hur ledningen tar ansvar för kommunen.

Hur kan det till exempel komma sig att man lyckas bortse från att fackligt förhandla om kommunens näst högst betalde chef? I kommunens ledande politikerskick sitter ett kommunalråd, Mikael Johansson, med tidigare facklig erfarenhet samt en politiker, Anders Johansson, tillika facklig ombudsman och ingen tycks reagera på att MBL sätts ur spel.

Kommunchefen bortförklarar på kommunens hemsida att nuvarande exploateringschefs anställning övergick till att bli en så kallad tvååring och därmed rätt till tillsvidareanställning. Det han glömde var att det var han själv som kommunchef som hade ansvaret att hålla koll på detta. När tjänsten sedan blir tillsatt får samma person en löneökning på närmare 30 000 kr. Ansåg man inte att detta behövde förhandlas? Mikael Johansson uppger i media att de hade en uppgörelse att han skulle sluta självmant – snäll arbetsgivare Kils kommun. Undrar om detta gäller andra grupper som anställs i kommunen och om de själva har att bevaka sin tvåårs tid? Sen blir nästa fråga: Hur har de olika facken i kommunen agerat när kommunen struntat i att informera och förhandla om chefstjänsten?

Hur kan det till exempel komma sig att man lyckas bortse från att fackligt förhandla om kommunens näst högst betalde chef? I kommunens ledande politikerskick sitter ett kommunalråd, Mikael Johansson, med tidigare facklig erfarenhet samt en politiker, Anders Johansson, tillika facklig ombudsman och ingen tycks reagera på att MBL sätts ur spel.

Kommunchefen bortförklarar på kommunens hemsida att nuvarande exploateringschefs anställning övergick till att bli en så kallad tvååring och därmed rätt till tillsvidareanställning. Det han glömde var att det var han själv som kommunchef som hade ansvaret att hålla koll på detta. När tjänsten sedan blir tillsatt får samma person en löneökning på närmare 30 000 kr. Ansåg man inte att detta behövde förhandlas? Mikael Johansson uppger i media att de hade en uppgörelse att han skulle sluta självmant – snäll arbetsgivare Kils kommun. Undrar om detta gäller andra grupper som anställs i kommunen och om de själva har att bevaka sin tvåårs tid? Sen blir nästa fråga: Hur har de olika facken i kommunen agerat när kommunen struntat i att informera och förhandla om chefstjänsten?

  • Skattebetalare i Kil