2015-03-25 06:00

2015-03-25 06:00

Värre än värst i vår stadsdel

GRUVLYCKAN

Jag kan börja med vintern. Bristfällig plogning och sandning på gångvägar och området runt den före detta fontänen.

O och på tal om fontänen; Den fylldes med jord och i det planterades något med grenar som spretar åt alla håll. Det ser hemskt ut. Jag har bott på Gruvlyckan i 44 år och de senaste tre-fyra åren har det bara gått utför. Gräsmattor klipps först när det egentligen skulle behövas lie. De skogsdungar vi har gallrades med följd att det ligger grenar och sly i hela skogen. Varför gör inte kommunen något för att snygga upp området?

O och på tal om fontänen; Den fylldes med jord och i det planterades något med grenar som spretar åt alla håll. Det ser hemskt ut. Jag har bott på Gruvlyckan i 44 år och de senaste tre-fyra åren har det bara gått utför. Gräsmattor klipps först när det egentligen skulle behövas lie. De skogsdungar vi har gallrades med följd att det ligger grenar och sly i hela skogen. Varför gör inte kommunen något för att snygga upp området?

  • Gruvlyckebo