2015-03-25 06:00

2015-03-25 06:00

Fram för separata cykelbanor

KARLSTAD

Miljötänkare i Karlstads stad, hur tänker ni?

Förut har vi cyklister kunnat åka lugnt och sansat i gågatornas mittfält. Nu har ni ställt till så att alla ska samsas fast det finns gångbanor på båda sidor. Ni kan väl inte tro att vi ställer bilen och tar cykeln för att riskera köra på ouppmärksamma gångtrafikanter? Nej, fram för separata cykelbanor!

Förut har vi cyklister kunnat åka lugnt och sansat i gågatornas mittfält. Nu har ni ställt till så att alla ska samsas fast det finns gångbanor på båda sidor. Ni kan väl inte tro att vi ställer bilen och tar cykeln för att riskera köra på ouppmärksamma gångtrafikanter? Nej, fram för separata cykelbanor!

  • Cyklisten