2015-03-25 06:00

2015-03-25 06:00

Ett uttryck som ger mig gåshud

VÄRMLAND

I 25-årsåldern flyttade jag till Värmland. Här har jag nu bott i 48 år.

När någon säger till mig ”det ordnar sig” får jag gåshud över hela kroppen och ryser. I nio fall av tio är det nämligen så att den person, som använder detta uttryck inte alls själv tänkt ordna någonting. Han eller hon menar helt enkelt ”det här skall du ordna” alltså jag. Detta har jag träffat på både i arbetsliv, i föreningsliv och i privatlivet. Själv undviker jag noga att använda detta oklara luddiga uttryck. För mig är uttrycket mer ett tecken på nonchalans än på att personen som uttalat det har en positiv livsinställning.

När någon säger till mig ”det ordnar sig” får jag gåshud över hela kroppen och ryser. I nio fall av tio är det nämligen så att den person, som använder detta uttryck inte alls själv tänkt ordna någonting. Han eller hon menar helt enkelt ”det här skall du ordna” alltså jag. Detta har jag träffat på både i arbetsliv, i föreningsliv och i privatlivet. Själv undviker jag noga att använda detta oklara luddiga uttryck. För mig är uttrycket mer ett tecken på nonchalans än på att personen som uttalat det har en positiv livsinställning.

  • En som har fått ordna en del