2015-03-24 06:00

2015-03-25 17:58

Konstiga hastighetsgränser

TRAFIK: a-traktorer och mopedbilar

Politikernas tankar om reglerna för a-traktorer och mopedbilar är väldigt konstiga i dagens läge. Hastighetslagarna är väldigt underliga och inte helt genomtänkta.

i dag ska traktorn vara konstruerad så att hastigheten inte överskrider 30 km/h när motorn når sitt maximala varvtal, medan mopedbilen får gå i 45 km/h. Jag tycker detta är väldigt konstigt, då en a-traktor har en mycket mer stabil kaross tillverkad av pressad plåt och mopedbilen istället har en kaross tillverkad av glasfiber/plast. Skulle man kollidera en a-traktor och en mopedbil på samma sätt i samma hastighet är plåtkonstruktionen på traktorn mycket säkrare än den plastiga karossen på mopedbilen.

Så enligt min åsikt borde de nästan byta hastighetsbegränsningen mellan de två fordonen så traktorn får gå i 45 km/h och mopedbilen i 30 km /h.


Irriterad traktorpojk

Politikernas tankar om reglerna för a-traktorer och mopedbilar är väldigt konstiga i dagens läge. Hastighetslagarna är väldigt underliga och inte helt genomtänkta.

i dag ska traktorn vara konstruerad så att hastigheten inte överskrider 30 km/h när motorn når sitt maximala varvtal, medan mopedbilen får gå i 45 km/h. Jag tycker detta är väldigt konstigt, då en a-traktor har en mycket mer stabil kaross tillverkad av pressad plåt och mopedbilen istället har en kaross tillverkad av glasfiber/plast. Skulle man kollidera en a-traktor och en mopedbil på samma sätt i samma hastighet är plåtkonstruktionen på traktorn mycket säkrare än den plastiga karossen på mopedbilen.

Så enligt min åsikt borde de nästan byta hastighetsbegränsningen mellan de två fordonen så traktorn får gå i 45 km/h och mopedbilen i 30 km /h.


Irriterad traktorpojk