2015-03-24 06:00

2015-03-24 06:00

Hot mot Vikenebutik

KONSUM:

Eftersom Konsum Värmland nämner Vikene som en av de butiker som kan komma att läggas ner, så får vi hoppas att ortens befolkning i fortsättningen handlar i sin egen lilla trevliga butik – och då inte bara mjölk och bensin, när det är kris och man har glömt handla i stan.

Det är lätt att protestera när det blir dags, så tänk först innan ni handlar på stormarknader. Det kan vara värt någon krona extra ibland när det inte är storpack.

Brönskebo

Eftersom Konsum Värmland nämner Vikene som en av de butiker som kan komma att läggas ner, så får vi hoppas att ortens befolkning i fortsättningen handlar i sin egen lilla trevliga butik – och då inte bara mjölk och bensin, när det är kris och man har glömt handla i stan.

Det är lätt att protestera när det blir dags, så tänk först innan ni handlar på stormarknader. Det kan vara värt någon krona extra ibland när det inte är storpack.

Brönskebo