2015-03-21 06:00

2015-03-21 06:00

Vilket syfte hade nu detta?

VILKS

Synpunkterna på Lars Vilks är många och heta. Jag håller med de som värnar om det fria ordet men anser att det skall hanteras ansvarsfullt precis som all annan frihet vi har! Det som jag inte har fått klart för mig är vad Lars Vilks hade för syfte med sin provokation. Fanns det ett djupare syfte eller var det enbart för att reta upp? Om det inte fanns ett djupare syfte tycker jag det var oerhört taffligt av honom och att han förtjänar alla problem han nu har fått.

Synpunkterna på Lars Vilks är många och heta. Jag håller med de som värnar om det fria ordet men anser att det skall hanteras ansvarsfullt precis som all annan frihet vi har! Det som jag inte har fått klart för mig är vad Lars Vilks hade för syfte med sin provokation. Fanns det ett djupare syfte eller var det enbart för att reta upp? Om det inte fanns ett djupare syfte tycker jag det var oerhört taffligt av honom och att han förtjänar alla problem han nu har fått.

  • Erik