2015-03-21 06:00

2015-03-21 06:00

Ge Wallström andra uppgifter!

POLITIK

Ett litet tips till Stefan Löven för att återskapa Sveriges förtroende bland arabstaterna. Be den helt odugliga Margot Wallström göra något annat än att föra Sveriges talan!

Ett litet tips till Stefan Löven för att återskapa Sveriges förtroende bland arabstaterna. Be den helt odugliga Margot Wallström göra något annat än att föra Sveriges talan!

  • Cyklisten