2015-03-21 06:00

2015-03-21 06:00

Framflyttat fjärde gången

KARLSTAD

Karlstads kommun måste vara fruktansvärt dålig på att genomföra projekt när det gäller avlopp och vatten. Edebäcksgatan fördröjs nu för fjärde gången. Skulle ha varit klart i slutet på december, sedan 12 februari som blev framflyttat till 20 mars. Nu står det 30 april på skylten. Hur kan ett projekt som detta få hålla på månad efter månad. Skyll nu inte på en sträng vinter eller att det krävdes sprängning, för det borde vem som helst ha förstått. Men det är ju likadant vart ni än håller på. Vem är ansvarig för dessa projekt? Måste vara extremt mycket pengar som försvinner på detta vis.

Karlstads kommun måste vara fruktansvärt dålig på att genomföra projekt när det gäller avlopp och vatten. Edebäcksgatan fördröjs nu för fjärde gången. Skulle ha varit klart i slutet på december, sedan 12 februari som blev framflyttat till 20 mars. Nu står det 30 april på skylten. Hur kan ett projekt som detta få hålla på månad efter månad. Skyll nu inte på en sträng vinter eller att det krävdes sprängning, för det borde vem som helst ha förstått. Men det är ju likadant vart ni än håller på. Vem är ansvarig för dessa projekt? Måste vara extremt mycket pengar som försvinner på detta vis.

  • Projektören