2015-03-20 06:00

2015-03-20 06:00

Bättre skydd för djur behövs

PLÅGAS

Gång på gång kommer det fram att djur plågats under lång tid med myndigheters vetskap. Om ett djur lider och dess ägare uppenbart inte tar hand om det på rätt sätt är det rimligt att ett ingripande sker. Under tiden som myndigheter av någon anledning avvaktar fortsätter djuret att plågas, ibland med döden som utgång. De stackars djuren är helt utlämnade till människors godtycke. Varför tillåts detta?


Eva

Gång på gång kommer det fram att djur plågats under lång tid med myndigheters vetskap. Om ett djur lider och dess ägare uppenbart inte tar hand om det på rätt sätt är det rimligt att ett ingripande sker. Under tiden som myndigheter av någon anledning avvaktar fortsätter djuret att plågas, ibland med döden som utgång. De stackars djuren är helt utlämnade till människors godtycke. Varför tillåts detta?


Eva