2015-03-16 06:00

2015-03-16 06:00

Vikariepoolenmåste utökas

SKOLA:

Apropå tidigare insändare om bristen på lärarvikarier:

Brist på lärarvikarier är de lokala skolpolitikernas fel.

Skolans verksamhet är alltid på tapeten. De lokala politikerna lyckades få bort den statligt reglerade skolan 1991. Sedan dess har skolan en brant utförsbacke.

Lärarna har på denna tid – 24 år – mer och mer blivit någon form av handläggare i skolan. Rollen som pedagog har mer och mer försvunnit.

Med hårdare krav på lärarrollen är det nu betydligt svårare att få tag i behöriga vikarier. Mannen/kvinnan ”från gatan” får inte vikariera längre.

Gnäll på politikerna som inte förstår att en större vikariepool behövs!

Kostnaden för skolans verksamhet får ju inte öka.

Rört

Apropå tidigare insändare om bristen på lärarvikarier:

Brist på lärarvikarier är de lokala skolpolitikernas fel.

Skolans verksamhet är alltid på tapeten. De lokala politikerna lyckades få bort den statligt reglerade skolan 1991. Sedan dess har skolan en brant utförsbacke.

Lärarna har på denna tid – 24 år – mer och mer blivit någon form av handläggare i skolan. Rollen som pedagog har mer och mer försvunnit.

Med hårdare krav på lärarrollen är det nu betydligt svårare att få tag i behöriga vikarier. Mannen/kvinnan ”från gatan” får inte vikariera längre.

Gnäll på politikerna som inte förstår att en större vikariepool behövs!

Kostnaden för skolans verksamhet får ju inte öka.

Rört