2015-03-16 06:00

2015-03-16 06:00

Organisationerna slimmas allt mer

ARBETSMARKNAD:

Ett arbetsliv med omväxlande sysslor blir allt mer ovanligt. Slimmade organisationer är en kutym på den globaliserade arbetsmarknaden. Allt färre anställda ska göra allt mer.

Leif Wångstedt

Ett arbetsliv med omväxlande sysslor blir allt mer ovanligt. Slimmade organisationer är en kutym på den globaliserade arbetsmarknaden. Allt färre anställda ska göra allt mer.

Leif Wångstedt