2015-03-14 06:00

2015-03-14 06:00

Karlstad får för stort utrymme

VÄRMLAND:

Nu är det en näringslivsgala som man har döpt till 100 grader Karlstad. Det finns också en sammanslagning som heter Karlstad business region.

Som ni hör: Karlstad tar hela tiden utrymme i stället för att vara den värmländska motor för hela länet som det sägs att staden ska vara.

Det finns 16 kommuner i Värmland. Om Karlstad var den värmländska motor som Handelskammaren pratar om, så kanske de skulle ha döpt galan till 100 grader Värmland. De 16 kommunerna i Värmland har tillsammans över 270 000 invånare; Karlstad har bara drygt 85 000.

Kommunsammanslagningar, som det pratas om ibland, blir naivt i sammanhanget. Det gör ju inte att fler flyttar till Värmland, utan skulle bara gynna en specifik kommun i sådana fall. Vi måste jobba för att fler människor flyttar till Värmland, inte specifikt Karlstad. Flygplats, badhus, handeln i Karlstad klarar sig ju inte på en kommuns befolkning utan är beroende av de drygt 270 000 invånarna i hela Värmland.

Värmlänning

Nu är det en näringslivsgala som man har döpt till 100 grader Karlstad. Det finns också en sammanslagning som heter Karlstad business region.

Som ni hör: Karlstad tar hela tiden utrymme i stället för att vara den värmländska motor för hela länet som det sägs att staden ska vara.

Det finns 16 kommuner i Värmland. Om Karlstad var den värmländska motor som Handelskammaren pratar om, så kanske de skulle ha döpt galan till 100 grader Värmland. De 16 kommunerna i Värmland har tillsammans över 270 000 invånare; Karlstad har bara drygt 85 000.

Kommunsammanslagningar, som det pratas om ibland, blir naivt i sammanhanget. Det gör ju inte att fler flyttar till Värmland, utan skulle bara gynna en specifik kommun i sådana fall. Vi måste jobba för att fler människor flyttar till Värmland, inte specifikt Karlstad. Flygplats, badhus, handeln i Karlstad klarar sig ju inte på en kommuns befolkning utan är beroende av de drygt 270 000 invånarna i hela Värmland.

Värmlänning