2015-03-14 06:00

2015-03-14 06:00

Hoppas på universitetet

LANDSTINGET I VÄRMLAND: Tar larmen om personalbrist på fullaste allvar

Svar till signaturen Empati, omtanke och tid för patienter med behov (NWT 3/3):

Vi tar larmen om personalbrist på fullaste allvar och vidtar därför en rad långsiktiga åtgärder. Vi strävar hela tiden efter att kunna rekrytera erfaren personal och konkurrerar i viss mån med andra landsting. Därför inför vi betald specialistutbildning för sjuksköterskor och introduktionsår för nyanställda samt en rad andra fördelar för den som väljer ett vårdyrke i Landstinget i Värmland, det vi kallar Värmlandspaketet.

En förhoppning är också att Karlstads universitets ökade intag till sjuksköterskeutbildningen kommer att underlätta framtida rekrytering av kompetenta medarbetare. I år gör vi dessutom en extrasatsning på löneökningar för många yrkesgrupper, till exempel specialistsjuksköterskor.

När det gäller landstingshuset har Landstinget i Värmland valt att samla en stor del av sin administrativa personal på en plats. Där finns bland annat apotekare, verksamhetsutvecklare, jurister, arbetsmiljöstrateger, ekonomer och en mängd andra yrkeskategorier vars uppgift är att ge våra medarbetare med hälso- och sjukvårdsyrken förutsättningar att kunna göra ett bra jobb.

Faktum är också att vi är fler sjuksköterskor och läkare i dag än tidigare, men ändå räcker det inte till. Förklaringen till detta är komplicerad och inte enbart en lönefråga.

Ingrid MagnussonTobias Kjellberg

Hälso- och sjukvårdschef

Svar till signaturen Empati, omtanke och tid för patienter med behov (NWT 3/3):

Vi tar larmen om personalbrist på fullaste allvar och vidtar därför en rad långsiktiga åtgärder. Vi strävar hela tiden efter att kunna rekrytera erfaren personal och konkurrerar i viss mån med andra landsting. Därför inför vi betald specialistutbildning för sjuksköterskor och introduktionsår för nyanställda samt en rad andra fördelar för den som väljer ett vårdyrke i Landstinget i Värmland, det vi kallar Värmlandspaketet.

En förhoppning är också att Karlstads universitets ökade intag till sjuksköterskeutbildningen kommer att underlätta framtida rekrytering av kompetenta medarbetare. I år gör vi dessutom en extrasatsning på löneökningar för många yrkesgrupper, till exempel specialistsjuksköterskor.

När det gäller landstingshuset har Landstinget i Värmland valt att samla en stor del av sin administrativa personal på en plats. Där finns bland annat apotekare, verksamhetsutvecklare, jurister, arbetsmiljöstrateger, ekonomer och en mängd andra yrkeskategorier vars uppgift är att ge våra medarbetare med hälso- och sjukvårdsyrken förutsättningar att kunna göra ett bra jobb.

Faktum är också att vi är fler sjuksköterskor och läkare i dag än tidigare, men ändå räcker det inte till. Förklaringen till detta är komplicerad och inte enbart en lönefråga.

Ingrid MagnussonTobias Kjellberg

Hälso- och sjukvårdschef