2015-03-13 06:00

2015-03-13 06:00

Vart är Sverige egentligen på väg?

UTPLÅNING:

I vår ungdom var vi stolta över vårt trygga land Sverige och gladdes åt vår blågula fana. Men nu har Sverige förlorat sin fina industri, vår kyrka och religion till andra nationer – och snart även vår egen kul tur, som alltmer utplånas till förmån för andra länders.

Vi har återigen fått ett lort- och löss-Sverige, tiggeri och ökad kriminalitet. Vart är vi på väg?

Varje år tillkommer nya ord, som införlivas i vår svenska ordlista. Men det borde även finnas en lista över retro-ord, alltså ord som mer eller mindre försvinner ur vårt språk, exempelvis ordet tack. Detta ord används allt mer mindre, åtminstone i Värmland. En förklaring sägs vara att den som tackar för något befinner sig i en underlägsen situation. Är det så?

Leo Sjöman

I vår ungdom var vi stolta över vårt trygga land Sverige och gladdes åt vår blågula fana. Men nu har Sverige förlorat sin fina industri, vår kyrka och religion till andra nationer – och snart även vår egen kul tur, som alltmer utplånas till förmån för andra länders.

Vi har återigen fått ett lort- och löss-Sverige, tiggeri och ökad kriminalitet. Vart är vi på väg?

Varje år tillkommer nya ord, som införlivas i vår svenska ordlista. Men det borde även finnas en lista över retro-ord, alltså ord som mer eller mindre försvinner ur vårt språk, exempelvis ordet tack. Detta ord används allt mer mindre, åtminstone i Värmland. En förklaring sägs vara att den som tackar för något befinner sig i en underlägsen situation. Är det så?

Leo Sjöman