2015-03-13 06:00

2015-03-13 06:00

Orolig för konkurrens

MOTION:

Vi har ett väl fungerande badhus med olika motions- och träningslokaler i Grums, ett ställe där alla åldrar kan komma samman och träna till en rimlig kostnad.

Nu planerar privata aktörer att bygga en ny anläggning vid Nyängen. Många är oroliga för vad som då kommer att hända med den redan befintliga verksamheten. Kommer våra träningsgrupper att få finnas kvar i badhuset, om det privata gymmet kommer igång. Ett årskort där lär bli avsevärt dyrare och dessutom måste man vara bilburen för att ta sig dit.

Själv tränar flera gånger i veckan i badhusets lokaler. För mig och många andra vore det förödande om den verksamheten måste slå igen eller skäras ner på, till följd av det nya gymmet. Vi har varken råd eller möjlighet att ta oss till Nyängen för att hålla oss i form och förebygga krämpor.

Grums kommun får gärna svara och tala om hur det ska bli!

Tränande pensionär

Vi har ett väl fungerande badhus med olika motions- och träningslokaler i Grums, ett ställe där alla åldrar kan komma samman och träna till en rimlig kostnad.

Nu planerar privata aktörer att bygga en ny anläggning vid Nyängen. Många är oroliga för vad som då kommer att hända med den redan befintliga verksamheten. Kommer våra träningsgrupper att få finnas kvar i badhuset, om det privata gymmet kommer igång. Ett årskort där lär bli avsevärt dyrare och dessutom måste man vara bilburen för att ta sig dit.

Själv tränar flera gånger i veckan i badhusets lokaler. För mig och många andra vore det förödande om den verksamheten måste slå igen eller skäras ner på, till följd av det nya gymmet. Vi har varken råd eller möjlighet att ta oss till Nyängen för att hålla oss i form och förebygga krämpor.

Grums kommun får gärna svara och tala om hur det ska bli!

Tränande pensionär