2015-03-12 06:00

2015-03-12 06:00

Hemmamammor är både klimatsmarta och kuranta

FÖRVÄRVSARBETE: Ingenting för kvinnor med barn

Många undrar varför ohälsan är så hög bland förvärvsarbetande mödrar. Titta då på hur bra vi hemmamammor mår och dra lärdom av det!

Man undrar varför så många barn lider av stressrelaterade problem, varför deras skolbetyg sjunker i skolan och varför självmordsbenägenheten ökar bland dem. Titta då på hur bra hemmabarnen mår och ge fler barn denna möjlighet!

Vi förfäras över att ungdomar inte kommer in på arbetsmarknaden, men samtidigt ska småbarnsmammor – i jämställdhetens namn – tvingas ut i arbete innan barnen ens fyllt tre år, trots att vi vet vilka risker det innebär med för tidigt avbruten anknytning mellan mor och barn.

Många förfäras också över miljöförstöringen. Titta då på hur miljösmart vi hemmafruar hushållar med resurserna!

Att vi kvinnor ges möjlighet att vara hemmamödrar i den utsträckning vi vill och har behov av, borde rimligtvis vara den allra viktigaste frågan för allas vår hälsa och välbefinnande.

Modersakskvinna

Många undrar varför ohälsan är så hög bland förvärvsarbetande mödrar. Titta då på hur bra vi hemmamammor mår och dra lärdom av det!

Man undrar varför så många barn lider av stressrelaterade problem, varför deras skolbetyg sjunker i skolan och varför självmordsbenägenheten ökar bland dem. Titta då på hur bra hemmabarnen mår och ge fler barn denna möjlighet!

Vi förfäras över att ungdomar inte kommer in på arbetsmarknaden, men samtidigt ska småbarnsmammor – i jämställdhetens namn – tvingas ut i arbete innan barnen ens fyllt tre år, trots att vi vet vilka risker det innebär med för tidigt avbruten anknytning mellan mor och barn.

Många förfäras också över miljöförstöringen. Titta då på hur miljösmart vi hemmafruar hushållar med resurserna!

Att vi kvinnor ges möjlighet att vara hemmamödrar i den utsträckning vi vill och har behov av, borde rimligtvis vara den allra viktigaste frågan för allas vår hälsa och välbefinnande.

Modersakskvinna