2015-03-12 06:00

2015-03-12 06:00

Bristande ambulanssäkerhet

VÄRMLAND: Snökedjor i stället för fyrhjulsdrift

Nyligen berättades i tv-nyheterna om en ambulans som i halkan hade glidit bakåt och hamnat i diket. Eftersom vårt landsting sedan ett antal år valt att köpa ambulanser med mycket dålig framkomlighet hade händelsen i sig knappast något nyhetsvärde utan beskrev bara vad som återkommande och frekvent inträffar när ambulansen försöker nå fram till patienter utanför tätorterna.

En av landstingets tillförordnade chefer kommenterade det faktum att man inte har fyrhjulsdrivna ambulanser med att man sitter fast i ett upphandlingsavtal fram till 2016. Redan när ambulanserna upphandlades 2012 var både den dåliga framkomligheten, den bristande säkerheten och avsaknaden av komfort välkända egenskaper hos det valda fordonet. Den operativa personalen har vid otalig tillfällen försökt få ledningen att förstå problemet men trots detta har avtalet förlängts två gånger och senaste gången med tillägget att fordonen som standard skall vara utrustade med snökedjor.

Den aktuelle chefen nämnde i sammanhanget att några områden i Norrlands inland valt att köpa fyrhjulsdrivna ambulanser. Det stämmer visserligen men det har även alla andra landsting utom Värmland och två områden i södra Götaland. Betydligt mer än hälften av de ambulanser som levererats i Sverige de senaste åren har varit fyrhjulsdrivna. I Värmland har man valt att använda en kravspecifikation som är anpassad för en viss leverantör och som i praktiken utesluter andra än den man i förväg bestämt sig för.

Independent observer

Nyligen berättades i tv-nyheterna om en ambulans som i halkan hade glidit bakåt och hamnat i diket. Eftersom vårt landsting sedan ett antal år valt att köpa ambulanser med mycket dålig framkomlighet hade händelsen i sig knappast något nyhetsvärde utan beskrev bara vad som återkommande och frekvent inträffar när ambulansen försöker nå fram till patienter utanför tätorterna.

En av landstingets tillförordnade chefer kommenterade det faktum att man inte har fyrhjulsdrivna ambulanser med att man sitter fast i ett upphandlingsavtal fram till 2016. Redan när ambulanserna upphandlades 2012 var både den dåliga framkomligheten, den bristande säkerheten och avsaknaden av komfort välkända egenskaper hos det valda fordonet. Den operativa personalen har vid otalig tillfällen försökt få ledningen att förstå problemet men trots detta har avtalet förlängts två gånger och senaste gången med tillägget att fordonen som standard skall vara utrustade med snökedjor.

Den aktuelle chefen nämnde i sammanhanget att några områden i Norrlands inland valt att köpa fyrhjulsdrivna ambulanser. Det stämmer visserligen men det har även alla andra landsting utom Värmland och två områden i södra Götaland. Betydligt mer än hälften av de ambulanser som levererats i Sverige de senaste åren har varit fyrhjulsdrivna. I Värmland har man valt att använda en kravspecifikation som är anpassad för en viss leverantör och som i praktiken utesluter andra än den man i förväg bestämt sig för.

Independent observer