2015-03-10 06:00

2015-03-10 22:10

Var tacksamför beskyddet

SKATTER

Svar till signaturen Fyrtiotalist (NWT 6/3):

Du vill inte vill att våra skattepengar används för att skydda Lars Vilks. Man undrar vilket du då vill ha och vad du kan tänka dig att skydda med skattepengar. Är det till exempel för kostsamt med beväpnade vakter kring judiska skolor?

Antag – Gud förbjude! – att någon vettvilling retar upp sig på din insändare och hotar dig till live. Skulle du då inte vara tacksam för det beskydd yttrandefrihetslagstiftning och samhälle kan erbjuda?

Oavsett vad man tycker om Lars Vilks så är det samhällets skyldighet att skydda hans liv, kosta vad det vill! Nästa gång kan det gälla dig eller mig!

Sextitalist

 

Svar till signaturen Fyrtiotalist (NWT 6/3):

Du vill inte vill att våra skattepengar används för att skydda Lars Vilks. Man undrar vilket du då vill ha och vad du kan tänka dig att skydda med skattepengar. Är det till exempel för kostsamt med beväpnade vakter kring judiska skolor?

Antag – Gud förbjude! – att någon vettvilling retar upp sig på din insändare och hotar dig till live. Skulle du då inte vara tacksam för det beskydd yttrandefrihetslagstiftning och samhälle kan erbjuda?

Oavsett vad man tycker om Lars Vilks så är det samhällets skyldighet att skydda hans liv, kosta vad det vill! Nästa gång kan det gälla dig eller mig!

Sextitalist