2015-03-10 06:00

2015-03-10 06:00

Svårt att få vikarier i förkylningstider

SKOLA:

Svar till signaturen A S (NWT 7/3):

Precis som i all annan verksamhet i vårt samhälle blir det kännbart när nyckelpersoner är borta – verksamheten störs. Extra kännbart blir det då det inte går att få fram ersättare. På Norrstrandsskolan precis som många andra skolor har vi av och till svårt att ordna vikariesituationen. Det handlar inte om besparingar utan om att det ibland inte finns lärarvikarier i vissa ämnen att tillgå.

Vår förvaltning, barn- och ungdomsförvaltningen, planerar nu ytterligare åtgärder för att locka fler till den pool där kommunens vikarier finns och varifrån skolorna hämtar sina vikarier. Trots att det finns en lärarutbildning i Karlstad är situationen svår. Vi kan till viss del lösa frågan internt men till exempel i förkylningstider blir det extra kännbart. Om en grupp har haft flera olika vikarier under en period, händer det att vi låter två lärare finnas i klassrummet och eller stuvar om i schemat så att eleverna får mer tid i det aktuella ämnet. Vi prioriterar vikarier till de yngre eleverna på mellanstadiet eftersom de i värsta fall annars skulle stå utan lärare en hel dag.

Vår målsättning är, precis som din, att våra elever ska få undervisning så att de klarar sina studier på ett bra sätt.

Christine Henningsson, rektorBert Falk, rektor

Svar till signaturen A S (NWT 7/3):

Precis som i all annan verksamhet i vårt samhälle blir det kännbart när nyckelpersoner är borta – verksamheten störs. Extra kännbart blir det då det inte går att få fram ersättare. På Norrstrandsskolan precis som många andra skolor har vi av och till svårt att ordna vikariesituationen. Det handlar inte om besparingar utan om att det ibland inte finns lärarvikarier i vissa ämnen att tillgå.

Vår förvaltning, barn- och ungdomsförvaltningen, planerar nu ytterligare åtgärder för att locka fler till den pool där kommunens vikarier finns och varifrån skolorna hämtar sina vikarier. Trots att det finns en lärarutbildning i Karlstad är situationen svår. Vi kan till viss del lösa frågan internt men till exempel i förkylningstider blir det extra kännbart. Om en grupp har haft flera olika vikarier under en period, händer det att vi låter två lärare finnas i klassrummet och eller stuvar om i schemat så att eleverna får mer tid i det aktuella ämnet. Vi prioriterar vikarier till de yngre eleverna på mellanstadiet eftersom de i värsta fall annars skulle stå utan lärare en hel dag.

Vår målsättning är, precis som din, att våra elever ska få undervisning så att de klarar sina studier på ett bra sätt.

Christine Henningsson, rektorBert Falk, rektor