2015-03-10 06:00

2015-03-10 06:00

Om framtiden för Broängen

UPPHANDLING:

Jag är nyfiken på om hur Kristinehamns kommun tänker när det gäller Broängens framtid.

Finns det planer på att göra en upphandling av äldreboendet och kaféet där?

Kommuninvånare

Jag är nyfiken på om hur Kristinehamns kommun tänker när det gäller Broängens framtid.

Finns det planer på att göra en upphandling av äldreboendet och kaféet där?

Kommuninvånare