2015-03-09 06:00

2015-03-09 06:00

Rusta upp den gamla paviljongen

:

Jag är arg och besviken på Karlstads kommun för att de låter Sommarros fina paviljong på Kartberget förfalla. Den är ju även q-märkt. Finns det inga skyldigheter och ansvar hos kommunen?

Jag är barnbarn till ägaren av Sommaro landeri åren 1892–1920. Min far växte upp på Sommarro herrgård där det ordnades fester och sammankomster för stans ”välbärgade”, som min farfar sade. Denna paviljong var en pärla för min farfar, han ville alltid ha stil och fint. I dag skulle han sörja mycket, om han visste hur kommunen hanterat denna fina paviljong.

Jag hoppas att kommunen nu kan rusta upp paviljongen och skapa något bra som vi alla kan njuta av!

Ingrid Andersson, fd Eriksson

Jag är arg och besviken på Karlstads kommun för att de låter Sommarros fina paviljong på Kartberget förfalla. Den är ju även q-märkt. Finns det inga skyldigheter och ansvar hos kommunen?

Jag är barnbarn till ägaren av Sommaro landeri åren 1892–1920. Min far växte upp på Sommarro herrgård där det ordnades fester och sammankomster för stans ”välbärgade”, som min farfar sade. Denna paviljong var en pärla för min farfar, han ville alltid ha stil och fint. I dag skulle han sörja mycket, om han visste hur kommunen hanterat denna fina paviljong.

Jag hoppas att kommunen nu kan rusta upp paviljongen och skapa något bra som vi alla kan njuta av!

Ingrid Andersson, fd Eriksson