2015-03-09 06:00

2015-03-09 06:00

Logistiken är bedrövlig

KARLSTAD CCC:

Lennart Åhs ondgör sig över att publiken kommer sent till föreställningarna på Karlstad CCC. Men att föreställningar tvingas senareläggas beror ingalunda på publiken utan på den bedrövliga logistiken vid garderoben, vilket klagande artister inte ser. Trångt och snål bemanning medför köer på över halvtimmen. En så här banal sak svärtar ner Karlstads rykte som konferens- och konsertstad.

Garderobslogistiken vid andra konserthallar fungerar mycket bättre. Ett föredöme är nya stora operan i Oslo. Här räcker att vara på plats en kort stund innan.

På Karlstad CCC skulle situationen enkelt kunna förbättras med mobila garderober en våning upp.

Carl Håkansson

Karlstad

Lennart Åhs ondgör sig över att publiken kommer sent till föreställningarna på Karlstad CCC. Men att föreställningar tvingas senareläggas beror ingalunda på publiken utan på den bedrövliga logistiken vid garderoben, vilket klagande artister inte ser. Trångt och snål bemanning medför köer på över halvtimmen. En så här banal sak svärtar ner Karlstads rykte som konferens- och konsertstad.

Garderobslogistiken vid andra konserthallar fungerar mycket bättre. Ett föredöme är nya stora operan i Oslo. Här räcker att vara på plats en kort stund innan.

På Karlstad CCC skulle situationen enkelt kunna förbättras med mobila garderober en våning upp.

Carl Håkansson

Karlstad