2015-03-09 06:00

2015-03-09 06:00

Hurra för övergångsställena!

TRAFIK:

I ett genmäle till Anna Ekemark, som i NWT efterlyst övergångsställen på Sandbäcksgatan i Karlstad, påstår Ingemar Johansson på kommunens trafikavdelning att övergångsställen är en fara för gångtrafikanterna och att det är säkrare att gå över gator utan sådana.

Kan det stämma? Är det inte så att flertalet gångtrafikanter föredrar att korsa gatan där det är markerat och att skadestatistiken av den anledningen blir värre? Eller är det så att statistiken gäller hela Sverige och inte just Karlstad?

Min erfarenhet efter många decenniers gående och cyklande i Karlstad är att bilisterna i hög grad respekterar både fotgängare och cyklister som vill över gatan på övergångsställen och att bilisterna de senaste åren har blivit allt laglydigare i det fallet.

Övergångsställena är viktiga. De behövs enligt min uppfattning, som alltså bygger på egna erfarenheter!

Bengt Åkerblom

I ett genmäle till Anna Ekemark, som i NWT efterlyst övergångsställen på Sandbäcksgatan i Karlstad, påstår Ingemar Johansson på kommunens trafikavdelning att övergångsställen är en fara för gångtrafikanterna och att det är säkrare att gå över gator utan sådana.

Kan det stämma? Är det inte så att flertalet gångtrafikanter föredrar att korsa gatan där det är markerat och att skadestatistiken av den anledningen blir värre? Eller är det så att statistiken gäller hela Sverige och inte just Karlstad?

Min erfarenhet efter många decenniers gående och cyklande i Karlstad är att bilisterna i hög grad respekterar både fotgängare och cyklister som vill över gatan på övergångsställen och att bilisterna de senaste åren har blivit allt laglydigare i det fallet.

Övergångsställena är viktiga. De behövs enligt min uppfattning, som alltså bygger på egna erfarenheter!

Bengt Åkerblom