2015-03-07 06:00

2015-03-07 06:00

Yttrandefriheten har sitt pris

MISSBRUK:

Det talas så mycket om att vår yttrandefrihet är så viktig, men aldrig om att den också innebär ett ansvar.

Lars Vilks har hittat en möjlighet till att bli känd – inte genom sin, enligt mitt tycke, obefintliga konstnärstalang utan genom att missbruka yttrandefriheten.

Vad har Paula Holst, Utrikespolitiska föreningens ordförande i Karlstad, för ansvar genom att engagera honom och därmed hjälpa honom i hans PR-kampanj?

Vilks agerande har, så vitt jag kan se, inneburit mord och lidande för många människor. Det har dessutom medfört stora samhällskostnader, bland annat i form av polisbevakning.

Jag anser att vår yttrandefrihet ska användas till att avslöja missförhållanden, inte till att popularisera egotrippade människor.

Göran Hellborg

Det talas så mycket om att vår yttrandefrihet är så viktig, men aldrig om att den också innebär ett ansvar.

Lars Vilks har hittat en möjlighet till att bli känd – inte genom sin, enligt mitt tycke, obefintliga konstnärstalang utan genom att missbruka yttrandefriheten.

Vad har Paula Holst, Utrikespolitiska föreningens ordförande i Karlstad, för ansvar genom att engagera honom och därmed hjälpa honom i hans PR-kampanj?

Vilks agerande har, så vitt jag kan se, inneburit mord och lidande för många människor. Det har dessutom medfört stora samhällskostnader, bland annat i form av polisbevakning.

Jag anser att vår yttrandefrihet ska användas till att avslöja missförhållanden, inte till att popularisera egotrippade människor.

Göran Hellborg