2015-03-07 06:00

2015-03-07 06:00

Rusta hellre upp våra vägar

BROBYGGE:

Det kan inte vara vettigt att bygga en dyr gång- och cykelbro över Klarälven med så liten tidsvinst och avlastning. Vi som bor i Molkom vill hellre se att gator och vägar i vårt samhälle skulle rustas upp. Jag håller med den Vålbergsbo som ansåg att våra skattepengar ska användas på ett bättre sätt. Ansvariga i Karlstads kommun borde komma ut och inspektera gatorna i Molkom, innan de bestämmer sig för en lyxbro i Karlstad.

Nisse

Sosse

Det kan inte vara vettigt att bygga en dyr gång- och cykelbro över Klarälven med så liten tidsvinst och avlastning. Vi som bor i Molkom vill hellre se att gator och vägar i vårt samhälle skulle rustas upp. Jag håller med den Vålbergsbo som ansåg att våra skattepengar ska användas på ett bättre sätt. Ansvariga i Karlstads kommun borde komma ut och inspektera gatorna i Molkom, innan de bestämmer sig för en lyxbro i Karlstad.

Nisse

Sosse