2015-03-07 06:00

2015-03-07 06:00

Lektionerna är lärarlösa

SKOLA:

Elever i årskurs nio på Norrstrandsskolan i Karlstad har haft inställda lektioner i ett ämne sedan början på december ifjol fram till februari i år – och nu börjar det igen... Det verkar vara mer regel än undantag att lektioner ställs in när den ordinarie läraren är frånvarande.

Eleverna har närvaroplikt. Har inte skolan skyldighet att se till att eleverna får den undervisning de har rätt till? Hur ska de kunna lära sig något när de inte får rätt förutsättningar?

Jag har ställt följande fråga till de ansvariga men inte fått något svar: Vad gör Norrstrandsskolan för att i fortsättningen säkerställa att eleverna får den undervisning de har rätt till?

A S

Elever i årskurs nio på Norrstrandsskolan i Karlstad har haft inställda lektioner i ett ämne sedan början på december ifjol fram till februari i år – och nu börjar det igen... Det verkar vara mer regel än undantag att lektioner ställs in när den ordinarie läraren är frånvarande.

Eleverna har närvaroplikt. Har inte skolan skyldighet att se till att eleverna får den undervisning de har rätt till? Hur ska de kunna lära sig något när de inte får rätt förutsättningar?

Jag har ställt följande fråga till de ansvariga men inte fått något svar: Vad gör Norrstrandsskolan för att i fortsättningen säkerställa att eleverna får den undervisning de har rätt till?

A S