2015-02-28 06:00

2015-02-28 06:00

Mycket reklam, lite verkstad

SVT:

SVT var förr noga med att börja programmen i rätt tid. Nu är det viktigare att visa „reklam”, det vill säga korta bitar ur kommande sändningar så att nästa programpunkt blir försenad.

Varför? Det är mycket frustrerande att se samma inslag varje dag, när man vet att det man vill se borde ha börjat redan. Förklaring?

Karl Emil

SVT var förr noga med att börja programmen i rätt tid. Nu är det viktigare att visa „reklam”, det vill säga korta bitar ur kommande sändningar så att nästa programpunkt blir försenad.

Varför? Det är mycket frustrerande att se samma inslag varje dag, när man vet att det man vill se borde ha börjat redan. Förklaring?

Karl Emil