2015-02-28 06:00

2015-02-28 06:00

Karlstads ekonomi är stabil

HUSHÅLLNING: Kommunalråden svarar

Svar till Peter Richter (NWT 25/2):

Du anser att Karlstads kommun använder sina skattepengar fel och att vi i inte har tillräcklig kunskap för att sköta ekonomin.

Karlstad har en god ekonomisk hushållning. Av våra skatteinkomster på 4,4 miljarder kronor går cirka 80 procent till vård, skola och omsorg. Koncernen Karlstads kommun har under den senaste femårsperioden haft starka årsresultat. Det har gett och ger möjlighet att bygga och reparera flera skolor, och vi är i färd med att bygga vårt andra nya äldreboende.

Karlstad växer och vi har behov av stora investeringar, inte minst för att förbättra infrastrukturen. Vår bolagskoncern Stadshus AB har en stabil ekonomi. Däremot är vi högst medvetna om att dotterbolaget Vindpark Vänern har ekonomiska problem på grund av låga elpriser och tekniska svårigheter som vi arbetar hårt med att åtgärda.

Du frågar varför just vi i den blågröna majoriteten är med och leder Karlstads kommun. Det kan vi berätta: det är för att Karlstadsborna efter fyra år har gett oss nytt förtroende och kommunfullmäktige valt oss till våra förtroendeuppdrag.

Per-Samuel Nisser (M)Per-Inge Lidén (MP)

Svar till Peter Richter (NWT 25/2):

Du anser att Karlstads kommun använder sina skattepengar fel och att vi i inte har tillräcklig kunskap för att sköta ekonomin.

Karlstad har en god ekonomisk hushållning. Av våra skatteinkomster på 4,4 miljarder kronor går cirka 80 procent till vård, skola och omsorg. Koncernen Karlstads kommun har under den senaste femårsperioden haft starka årsresultat. Det har gett och ger möjlighet att bygga och reparera flera skolor, och vi är i färd med att bygga vårt andra nya äldreboende.

Karlstad växer och vi har behov av stora investeringar, inte minst för att förbättra infrastrukturen. Vår bolagskoncern Stadshus AB har en stabil ekonomi. Däremot är vi högst medvetna om att dotterbolaget Vindpark Vänern har ekonomiska problem på grund av låga elpriser och tekniska svårigheter som vi arbetar hårt med att åtgärda.

Du frågar varför just vi i den blågröna majoriteten är med och leder Karlstads kommun. Det kan vi berätta: det är för att Karlstadsborna efter fyra år har gett oss nytt förtroende och kommunfullmäktige valt oss till våra förtroendeuppdrag.

Per-Samuel Nisser (M)Per-Inge Lidén (MP)