2015-02-28 06:00

2015-02-28 06:00

Ge dem riktiga jobb

TIGGARE:

Uppenbarligen kommer det EU-medlemmar som tillfälligt söker sin försörjning i Sverige. De kommer hit och sätter sig på våra gator och tigger. Men nu undrar jag: har inte arbetsförmedlingen en uppsökande funktion? Varför gör inte förmedlingen något för att få dessa stackars människor i jobb Naturligtvis är det de vill allra helst – att få åtminstone tillfälligt ett jobb.

Klarsynt

Uppenbarligen kommer det EU-medlemmar som tillfälligt söker sin försörjning i Sverige. De kommer hit och sätter sig på våra gator och tigger. Men nu undrar jag: har inte arbetsförmedlingen en uppsökande funktion? Varför gör inte förmedlingen något för att få dessa stackars människor i jobb Naturligtvis är det de vill allra helst – att få åtminstone tillfälligt ett jobb.

Klarsynt