2015-02-28 06:00

2015-02-28 06:00

Flyktingar ska vara nöjda

BOENDE:

Hit till Sverige får vem som helst komma undan för bomber och granater och ändå duger inte boendet som erbjuds. Jag tycker det är väldigt otacksamt. Vore jag i deras situation skulle jag vara oerhört glad och tacksam för att få tak över huvudet och slippa vara rädd för att få hus och hem sönderbombade. Som första boende här i Sverige borde de vara nöjda, släktingar kan de säkert få kontakt med senare och även ordna eget boende.

Viola

Hit till Sverige får vem som helst komma undan för bomber och granater och ändå duger inte boendet som erbjuds. Jag tycker det är väldigt otacksamt. Vore jag i deras situation skulle jag vara oerhört glad och tacksam för att få tak över huvudet och slippa vara rädd för att få hus och hem sönderbombade. Som första boende här i Sverige borde de vara nöjda, släktingar kan de säkert få kontakt med senare och även ordna eget boende.

Viola