2015-02-27 06:00

2015-02-27 06:00

Större varningstexter behövs

TV-REKLAM:

Vid läkemedelsreklam på tv måste varningstexterna bli mycket tydligare. Som det är nu, är de så små att ingen kan läsa dem.

Jonas Andersson

Vid läkemedelsreklam på tv måste varningstexterna bli mycket tydligare. Som det är nu, är de så små att ingen kan läsa dem.

Jonas Andersson