2015-02-27 06:00

2015-02-27 06:00

De små kommunerna borde slå sig samman

VÄRMLAND: Det finns pengar att spara

Kommuner som har färre än 10 000 invånare borde kunna spara många skattekronor på administrationen genom sammanslagningar med andra kommuner.

Ju fler kockar desto sämre soppa... När man ser alla fina titlar på kommunernas hemsidor förstår man röran: där finns chefer, handläggare, vägledare, inspektörer, samordnare, intendenter, ekonomer, tekniker, arkivarier, strateger, assistenter och så vidare i mängder. Dessutom tillkallas externa konsulter och advokater med höga arvoden, så snart man inte törs fatta egna beslut.

Tack och lov finns det alltid en trevlig telefonist och kundtjänst som kan upplysa om när någon av ovanstående kan tänkas vara anträffbar.

Det behövs mindre personal på kommunkontoren. Det vore bättre att anställa fler inom skola samt barn- och äldreomsorg där de går på knäna och sliter ut sig i förtid.

Kicken

Grumsbo

Kommuner som har färre än 10 000 invånare borde kunna spara många skattekronor på administrationen genom sammanslagningar med andra kommuner.

Ju fler kockar desto sämre soppa... När man ser alla fina titlar på kommunernas hemsidor förstår man röran: där finns chefer, handläggare, vägledare, inspektörer, samordnare, intendenter, ekonomer, tekniker, arkivarier, strateger, assistenter och så vidare i mängder. Dessutom tillkallas externa konsulter och advokater med höga arvoden, så snart man inte törs fatta egna beslut.

Tack och lov finns det alltid en trevlig telefonist och kundtjänst som kan upplysa om när någon av ovanstående kan tänkas vara anträffbar.

Det behövs mindre personal på kommunkontoren. Det vore bättre att anställa fler inom skola samt barn- och äldreomsorg där de går på knäna och sliter ut sig i förtid.

Kicken

Grumsbo