2015-02-27 06:00

2015-02-27 06:00

Bygghotmot lönnupprör

KARLSTAD:

Lever Karlstads kommun verkligen upp till sin gröna vision? Ska den vackra lönnen, planterad 1926, bli offer för ytterligare höghus på Sundsta

En stycke grön miljö planeras nu att ersättas med betong...

Hur tänker Kommunens huvudmän och våra politiker? Är ni verkligen till för oss Karlstadsbor?

Fåglarnas kör på Sundsta

Lever Karlstads kommun verkligen upp till sin gröna vision? Ska den vackra lönnen, planterad 1926, bli offer för ytterligare höghus på Sundsta

En stycke grön miljö planeras nu att ersättas med betong...

Hur tänker Kommunens huvudmän och våra politiker? Är ni verkligen till för oss Karlstadsbor?

Fåglarnas kör på Sundsta