2015-02-26 06:00

2015-02-26 06:00

Sverige vs Norden

LÖNSAMHET:

Om nu invandringen är så lönsam som debattörer i Sverige påstår, så borde väl de andra nordiska länderna göra allt för att öka sin invandring?

En som inte får ihop det

Om nu invandringen är så lönsam som debattörer i Sverige påstår, så borde väl de andra nordiska länderna göra allt för att öka sin invandring?

En som inte får ihop det