2015-02-26 06:00

2015-02-26 06:00

En kommun utan empati

FORSHAGA:

Munkfors kommun ligger på första plats vad gäller många LVU-placeringar, Forshaga kommun på andra. Här i Forshaga är kommunens policy värdskap och värdegrund. ”Vi arbetar med familj och nätverk”, säger de. Lögn, säger jag. De arbetar för att barn inte barn ska återförenas med sina biologiska föräldrar. Det nätverk som barnen har tar d helt bort. Är detta rätt? Socialtjänstlagen kan de inte här i denna kommun. Jag kallar detta maktmissbruk, här finns inte empati för fem öre!

Ledsen och besviken mormor

Munkfors kommun ligger på första plats vad gäller många LVU-placeringar, Forshaga kommun på andra. Här i Forshaga är kommunens policy värdskap och värdegrund. ”Vi arbetar med familj och nätverk”, säger de. Lögn, säger jag. De arbetar för att barn inte barn ska återförenas med sina biologiska föräldrar. Det nätverk som barnen har tar d helt bort. Är detta rätt? Socialtjänstlagen kan de inte här i denna kommun. Jag kallar detta maktmissbruk, här finns inte empati för fem öre!

Ledsen och besviken mormor